O nás

Nadační fond vznikl za účelem pomáhat dětem, které neměli to štěstí se narodit zdravé nebo nepoznali rodičovskou lásku a něhu. Lidé z NF se snaží pomoci dětem a vytvořit jejich svět veselejším a plný úsměvů. Možností zapojit se je mnoho a příležitost má úplně každý člověk, organizace, firma, jednoduše všichni kdo chtějí pomáhat.

V Současné době jsme si vybrali Dětské centrum Domeček v Ostravě, které podporujeme už pátým rokem.

Dětské centrum Domeček, p. o. je zařízení, jež je pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v níže uvedeném rozsahu:

  • vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§ 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů),
  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo výukových problémů souvisejících s péčí o dítě,
  • poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě se zdravotním postižením,
  • zřízení a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Uvedené pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí bylo Dětskému centru Domeček pro děti do 3 let, p. o. uděleno Rozhodnutím Krajského úřadu v Ostravě.

Pro Rok 2019 jsme se zaměřili na: Canisterapie pro děti

Dokud můžeme pomáhat, pomáhejme! Nikdy nevíme, kdy pomoc jiných budeme sami potřebovat.